کارگران قطار شهری اهواز می‌گویند: وضعیت معیشتی ما با ۱۵ ماه حقوق معوقه خوب نیست و در آستانه سال نو، نیازمند کمک مسئولان برای دریافت حداقل بخش از طلب خود هستیم.

به گزارش ایلنا، کارگران پروژه ساخت متروی اهواز گفتند: مرتبا برای وصول مطالبات ۱۵ ماهه خود در حال پیگیری هستیم. علت پیگیری هر روزه ما اعتراض به مشکلاتی است که در نتیجه کمبود منابع مالی، فعالیت پروژه از سه سال پیش متوقف شده و این شائبه نیز وجود دارد که ممکن است مطالبات پایان سال ما پرداخت نشود.

به گفته یکی از کارگران، در آخرین تجمع کارگران که روز شنبه در مقابل کارگاه اقبال انجام شد مسئول پروژه باز هم وعده پرداخت بخشی از مطالبات ۱۵ماهه کارگران را داد ولی ما از این وعده‌ها خسته شده‌ایم.

او با بیان اینکه حدودا سه سال است مشکل کارگران شاغل در پروژه قطار شهری اهواز غیرقابل حل باقی مانده و کسی پاسخ‌مان را نمی‌دهد، افزود: جای تاسف دارد بعد از ماه‌ها اعتراض، کسی صدای ما را نمی‌شنود.