یک نماینده کارگری گفت: اگر در سال دستمزد کارگران ۴۰درصد افزایش پیدا کند اما حقوق کارمندان ۲۰درصد، این موضوع خیلی به چشم می‌آید در حالی‌که حقوق کارمندان با مزایای دیگری ترمیم می‌شود.

هادی ابوی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران هیچ ارتباطی با لایحه بودجه دولت ندارد، افزود: تنها مرجعی که می‌تواند در رابطه با دستمزد کارگران نظر یا مصوبه‌ای بدهد شورای عالی کار است.

به گفته وی، لایحه بودجه دولت برای پرداخت هزینه‌ها و حقوق کارمندان دولت است اما بخش کارگری دولت نیز باید به رعایت مصوبات شورای عالی کار ملزم شوند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: در شبکه دولت، کارمندان از مزایای رفاهی و دریافت‌های جنبی دیگری برخوردارند که میزان حقوقشان را ترمیم می‌کند لذا بسیاری از کارگرانی که در شبکه دولت فعالیت می‌کنند موافقند تا مسائل حقوقی آنها مانند کارمندان دولت در نظر گرفته شود.