معلمان حق‌التدریسی روز شنبه (هفتم اسفند) بار دیگر مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار گرفتن احکام استخدامی خود شدند. پیشتر این معلمان چندین مرتبه مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده بودند.

به گزارش ایلنا، این معلمان می‌گویند: مهلت اجرای برنامه ششم توسعه رو به پایان است و از آنجا که طبق مصوبه مجلس، استخدام معلمان حق‌التدریسی تا پایان برنامه ششم باید انجام شود چنانچه ما تا پایان این برنامه حکم استخدامی خود را دریافت نکنیم، برای گرفتن حکم دچار مشکل خواهیم شد و باید مسیر سال‌ها پیموده را مجدد طی کنیم.

به گفته این معلمان، وزارت آموزش و پرورش آنها را به سازمان امور استخدامی ارجاع می‌دهد و امور استخدامی نیز کار را به وزارت آموزش و پرورش ارجاع می‌دهد.