یک فعال کارگری معتقد است دریافتی کارگران در سال آینده باید به هشت میلیون تومان برسد تا فاصله زیادی که بین دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی آنها وجود دارد، کم شود.به گزارش فرتاک نیوز، جواد اکبری با اشاره به اینکه براساس قانون تعیین مزد باید با مدنظر گرفتن دو شاخص هزینه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم باشد، اظهار کرد: متاسفانه در این سال‌ها هیچ‌گاه قانون در این خصوص اجرا نشده است.وی اضافه کرد: حتی اگر فقط شاخص نرخ تورم را هم در افزایش دستمزد محاسبه می‌کردند تا این اندازه اختلاف بین دریافتی و هزینه‌های زندگی کارگران شاهد نبودیم.عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری دلیل مشکلات معیشتی کنونی کارگران و بازنشستگان کارگری و اعتراضاتی که وجود دارد را همین عدم عمل به قانون دانست و عنوان کرد: تقاضا داریم امسال قانون اجرا شود.

اکبری افزایش محدود حقوق کارگران برای سال آینده را در بهبود معیشت آنها بی‌تاثیر دانست و تاکید کرد: متاسفانه به هر اندازه‌ای که دستمزد زیاد شود، نرخ تورم هم بالا می‌رود و عملا تغییری در معیشت کارگران نخواهیم دید.

وی با اشاره به اینکه براساس بررسی کارشناسی کمیته مزد، هزینه زندگی خانوار کارگری در سال جاری نزدیک به 9 میلیون تومان برآورد شده که البته واقعیت از این مقدار هم بیشتر است، یادآور شد: با این اوصاف باید حداقل دریافتی کارگران در سال آینده به هشت میلیون تومان برسد.به گفته این فعال کارگری برای رسیدن دریافتی کارگران به هشت میلیون تومان، باید حداقل دستمزد پنج میلیون تومان بشود تا با احتساب سایر مزایا بتوان دریافتی کارگران را به هشت میلیون تومان نزدیک کرد.

وی از وضعیت معیشتی نامناسب کارگران در شرایط اقتصادی کنونی یاد کرد و گفت: کارگری که از نظر معیشت در مضیقه باشد، راندمان کاری مناسبی هم نخواهد داشت.رئیس کانون بازنشستگان کارگری کرمانشاه با بیان اینکه حداقل 50درصدی دریافتی کارگران بابت کرایه مسکن می‌رود و مجبورند با نیمی از دریافتی به زندگی خود ادامه بدهد، اظهار کرد:  این شرایط برای کارگران بازنشسته که عمدتا هزینه‌های درمان و... را هم دارند، بسیار بدتر است.