علی دهقانی، دبیر اجرایی خانه کارگر یزد

این روزها نیروهای ناکارآمد، ناآگاه و ناتوان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وضوح در حال به‌کارگیری هستند و متاسفانه افرادی در وزارت کار روی کار آمده‌اند که با توجه به پیشینه عمده آنها، نگاه کمیته امدادی دارند و درک درستی از تعاون، اشتغال و حل مسائل کارگری و کارفرمایی ندارند.برای مثال آمارهایی که از سوی مسئولان وزارت کار اعلام می‌شود، موید این نکته است که این آقایان درک درست و شناخت کافی از جایی ندارند که در آنجا مسئولیت گرفته‌اند. برای مثال هنگامی که معاون رفاهی وزیر کار در مقابل دوربین صداوسیما و چشم مردم اعلام می‌کند که خط فقر ۴میلیون تومان است و با اصرار بیهوده از این ادعای خود دفاع می‌کند و آمار سایرین ازجمله همین مقامات کمیته امداد را زیر سوال می‌برد، باید فاتحه وزارت کار را بخوانیم.متاسفانه با وجود گستردگی وظایف و مسئولیت‌ها در وزارت کار، نگاه تخصصی در بین مدیران فعلی آن وجود ندارد. افرادی در این وزارتخانه عریض و طویل و البته تخصصی به کار گرفته شده‌اند که با چالش‌های کارگر و کارفرما بیگانه هستند، اشتغال‌زایی را متوجه نمی‌شوند و بسیاری موارد دیگر که انتخاب‌ها و انتصاب‌ها را زیر سوال برده است.معتقدم وقتی از اشتغال‌زایی و فرصت شغلی درک درستی وجود نداشته باشد، عالی‌ترین مقام مسئول وزارت کار اعلام می‌کند با یک میلیون تومان هم می‌شود شغل ایجاد کرد و به دفعات از این نظریه هم دفاع می‌کند. لذا باید نسبت به تبعات اظهارات غیرکارشناسانه و اعلام عدد و ارقام غیرمنطقی از سوی دولتمردان به دولت و مجلس هشدار داد. هنگامی که یک وزیر یا معاون وزیر از اعداد و ارقامی سخن می‌گویند که با واقعیت‌ها بیگانه است، مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه که با سختی و مشقت زندگی خود را می‌گذرانند، از وجود چنین مدیران ناآگاهی احساس ناامیدی می‌کنند.براساس آمارهای موجود، بیش از ۶۰درصد جامعه زیر خط فقر قرار دارند و جای تاسف بسیار دارد که معاون وزیر کار معتقد است با ۴ میلیون تومان می‌توان زندگی کرد، در صورتی‌که ۴ میلیون تومان هزینه‌های نیمی از روزهای ماه را تامین نمی‌کند.به عنوان یک فعال کارگری مشاهده می‌کنم که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، هیچ تحولی در عرصه تولید، اشتغال و روابط کارگر و کارفرما به وجود نیامده است و شرایط بحرانی امروز ناشی از مدیران ناکارآمد و مدیریت اتوبوسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. از همین رو باید از رئیس‌جمهور که با شعارهای دفاع از فرودستان روی کار آمد، پرسید که چرا افراد ناآگاه، ناتوان و نامطلع را روی کار می‌آورید و آیا نمی‌دانید مدیر ناکارآمد و ناآگاه، عملکرد تمام دولت را زیر سوال می‌برد؟معتقدم در شرایطی که بحران‌های جدی بنگاه‌های اقتصادی، تولید و اشتغال را فرا گرفته، باید افرادی مسلط و آگاه روی کار می‌آمدند. اما امروزه افرادی سر کار آمده‌اند که با آمارسازی‌های غیرواقعی و اظهارات غیرکارشناسانه، روح و روان جامعه را تخریب می‌کنند و باعث ناامیدی مردم می‌شوند.در پایان خطاب به رئیس دولت سیزدهم می‌گویم که کاش با کسانی که شناخت درستی از رابطه کارگر و کارفرما، تولید و بنگاه اقتصادی دارند، مشورت می‌کردید و از آنها می‌خواستید مدیرانی توانمند و کارآمد را به شما معرفی کنند تا این‌چنین بذر ناامیدی را در جامعه پراکنده نمی‌کردید.