کارگران واحد ترانسپورت سنگین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از رئیس قوه قضاییه می‌خواهند که برای صدور رای عادلانه به این پرونده ورود کند. آنها نگران طولانی شدن فرایندهای حقوقی پرونده در دیوان عدالت اداری هستند.

به گزارش ایلنا، این کارگران روز سه‌شنبه (۱۹ بهمن) مقابل ساختمان قوه قضاییه در خیابان پاستور تهران تجمع کردند.این کارگران به صدور رد درخواست قاضی شعبه ۶۸ دیوان عدالت اداری روی لایحه وکلای خود اعتراض دارند. به دنبال رد درخواست از سوی قاضی، کارگران نگران پرداخت نشدن دستمزد و مزایای ۱۰ ماه گذشته خود هستند.

این کارگران که تعدادشان ۴۵ نفر است، با طرح دعوی علیه کارفرما، خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم شده بودند. با شکایت آنها به اداره کار هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، آرایی را به نفع آنها صادر کردند تا کارفرما به جای پیمانکار، قرارداد مستقیم منعقد کند اما رای تجدیدنظر مورد شکایت کارفرما قرار گرفت و به دیوان عدالت اداری ارائه شد.

کارگران انتظار دارند که با توجه به آرای مرجع تخصصی روابط کار، یعنی اداره کار، رئیس شعبه ۶۸ دیوان عدالت اداری، دستور موقت خود را تعلیق کند تا آنها به دستمزد و مزایای خود دست یابند.کارگران در تجمع دیروز به موضوع تاثیر رای دیوان بر اشتغال آنها اشاره کرده‌ و از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواستند که از آنها برای رسیدگی قضایی حمایت کند.

کارگران از رئیس قوه قضاییه می‌خواهند که برای صدور رای عادلانه به این پرونده ورود کند. آنها نگران طولانی شدن فرایندهای حقوقی پرونده در دیوان عدالت اداری هستند چرا که روال رسیدگی‌های دیوان و ارسال پرونده از بدوی به تجدیدنظر ماه‌ها زمان می‌برد. این در شرایطی است که بیمه این کارگران با مشکل تمدید نشدن مواجه است و به گفته کارگران، برخی از آنها در خانواده‌های خود بیمار دارند و به برقراری فوری بیمه خود نیاز دارند.