مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: به‌رغم اینکه چالش‌های پیش‌روی سازمان تأمین جدی است اما براساس ارزیابی و تحلیل تخصصی ذیل مسائل مختلف، نسبت به آینده بسیار خوش‌بین هستیم؛ آینده‌ای که در تعامل مثبت با سایر نهادهای دولتی و تقنینی، در مسیر بهبود وضعیت قرار دارد.

به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی خاطر نشان کرد: سازمان چالش‌های مختلفی دارد اما در مقابل فرصت‌های درونی فراوانی نیز دارد که باید احیا شود.

وی ناپایداری منابع را یکی از چالش‌های سازمان‌ دانسته و اظهار کرد: وضعیت سازمان ما به نسبت به سایر صندوق‌ها بهتر است اما باید اصلاحات ساختاری، پارامتریکی و تغیر رویه‌ها را مورد توجه بیشتر قرار دهیم. مسأله ناپایداری منابع از طریق بازمهندسی فرایندها در حال بهبود است. در نسبت با استان‌ها نیز ما قائل به تفویض در حوزه عمل و اقدامات هستیم.