رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: با اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، سهم کارفرما برای بیمه این گروه شغلی افزایش می‌یابد. این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تایید شده و در صف انتظار برای ورود به صحن علنی قرار دارد. آقایان «عنابستانی» رئیس کارگروه اشتغال و «بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری به همراه چندنفر از نمایندگان مجلس، نامه‌ای را خطاب به هیات رئیسه مجلس برای تسریع این طرح نوشته‌اند.

به گزارش ایلنا، اکبر شوکت معتقد است: سازمان تامین اجتماعی همواره در بیمه کارگران ساختمانی دست بالا را گرفته است. تامین اجتماعی به منظور اینکه اوضاع این گروه شغلی را وخیم نشان دهد با صدور بخشنامه‌های متفاوت اما یک‌جانبه، بیمه کارگران ساختمانی را با بهانه‌های مختلف قطع کرده است. به طور مثال، اعلام فرصت زمانی ۳ ماهه برای پرداخت حق بیمه توسط کارگران یکی از این بخشنامه‌ها است. اگر یک کارگر نمی‌توانست در فرصت زمان تعیین شده حق بیمه‌اش را پرداخت کند، بیمه او باطل می‌شد. این انتظار وجود دارد که تامین اجتماعی از صدور بخشنامه‌های یک‌جانبه علیه کارگران ساختمانی دست بکشد. اگر تصمیم دارند تا بخشنامه‌ای را صادر کنند، شرکای خود را به رسمیت شناسند و از نظر نمایندگان این گروه شغلی مطلع شوند. تمامی این بخشنامه‌ها بدون حضور اعضای انجمن‌های صنفی صادر شده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور توضیح داد: تامین اجتماعی به کارگران ساختمانی بی‌احترامی می‌کند. نه تنها بخشنامه‌های یک‌جانبه را صادر می‌کند بلکه هیچ خدماتی برای این گروه ارائه نمی‌دهد. تمام این اقدامات تنها به دلیل این است که این سازمان نمی‌تواند سهم کارفرمایان قدرتمند این حوزه را دریافت کند. به عبارت دیگر، تاوان ناتوانی تامین اجتماعی در برابر کارفرمایان صنعت ساختمان را کارگران این گروه می‌دهند.