مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: حدود ۷میلیون نفر از جامعه هدف این صندوق، بیمه نیستند.

بیت‌الله برقراری در گفت‌وگو با شبکه خبر سیما گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۸۵۰هزار نفر از جمعیت هدف صندوق تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

وی با اعلام اینکه حدود ۷میلیون نفر از جمعیت هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور فاقد بیمه هستند، گفت: بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اختیاری است و از همین رو باید با آگاهی‌رسانی به جمعیت هدف، آنها را ترغیب کنیم تحت پوشش بیمه اجتماعی صندوق قرار بگیرند.