استاندار قم نسبت به پرداخت حقوق مردم و کارگران معدن در روستای کوه‌سفید قم به مدیران هشدار داد و اتمام حجت کرد در غیر این صورت، معدن تعطیل خواهد شد.به گزارش ایرنا، سیدمحمدتقی شاهچراغی در بازدید از روستای کوه سفید در دهستان قمرود (بخش مرکزی) خطاب به مدیران معدن در این منطقه اظهار داشت: اگر برابر ضوابط و قانون حق مردم را دادید که دادید، اگر ندادید، بدون تعارف در معدن را می‌بندیم.