نماینده نیشابور در مجلس گفت: افزایش ۳درصدی حقوق کارکنان دولت همزمان با تورم ۴۰درصدی و به ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی، ظلم است.

به گزارش خبرگزاری فارس، احسان ارکانی در نشست علنی دیروز مجلس اظهار داشت: حقوق کارکنان دولت صرفاً 3 درصد به اضافه 530هزار تومان در سال آینده افزایش می‌یابد که این ظلم به کارمندان دولت با تورم 40درصدی و به ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی است.ارکانی افزود: از سوی دیگر تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه را طبق ماده 130 و توجه به میراث فرهنگی نیشابور را از وزیر گردشگری تقاضا دارم.