عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور با بیان خواسته‌های کارگران از نمایندگان مجلس اعلام کرد نمایندگان نباید اجازه بدهند طرح‌های ضدکارگری در مجلس به تصویب برسد.

به گزارش ایلنا، حسین حبیبی گفت: کارگران و تشکل‌های کارگری در استان‌های مختلف باید با نمایندگان مجلس در آن استان‌ها ارتباط بگیرند و از آنها بخواهند که تمام طرح‌ها و برنامه‌های ضدکارگری را از دستور کار خارج کنند.