کارگران شهرداری اندیمشک در شمال استان خوزستان از تاخیر ۸ ماهه در پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای خود خبر دادند.

به گزارش ایلنا، جمعی از این کارگران گفتند: حدود ۴۵۰ کارگر در شهرداری اندیمشک مشغول به کار هستند که در 10ماه سپری شده از سال جدید، به تازگی حقوق اردیبهشت ماه خود را دریافت کرده‌اند و ۸ ماه دیگر حقوق معوقه طلبکارند. در عین حال پرداخت حق بیمه آنها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده است.

این کارگران که هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کنند، گفتند: شهردار مدعی است منابع مالی کافی ندارد و به همین دلیل حقوق کارگران به تاخیر افتاده است.

این کارگران با بیان اینکه در تامین هزینه‌های اولیه زندگی درمانده‌ایم، اظهار داشتند: درحالی‌که هر چند ماه یک بار بخشی از مطالباتمان پرداخت می‌شود، نمی‌توانیم معاش خانواده‌هایمان را تامین کنیم و گرانی امان‌مان را بریده است.