رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بند اضافه شده در بودجه ۱۴۰۱ که دو سال سن بازنشستگی را افزایش داده بود، حذف کردیم چون مبنای علمی و مستندات کافی نداشت.

به گزارش ایلنا، ولی اسماعیلی دیروز در برنامه تلویزیونی «صبح بخیر ایران» گفت: بند اضافه شده در بودجه ۱۴۰۱ که دو سال سن بازنشستگی را افزایش داده بود حذف کردیم چون مبنای علمی و مستندات کافی و نه ذی‌نفع قانون برای آن وجود نداشت.

وی ادامه داد: افزایش سن بازنشستگی احکام قانونی است. از منظر قانونی، احکام دائمی را نمی‌توان در بودجه سنواتی آورد. افرادی که برای بازنشستگی خود برنامه‌ریزی کرده بودند ناگهان با چنین تصمیمی مواجه شدند. به طور مثال، مشاغل سخت و زیان‌آور مثل رانندگان کامیون پس از ۲۰ سال اشتغال، خسته می‌شوند. چگونه سن بازنشستگی این گروه شغلی را دو سال افزایش دهیم.