کمیپین حمایت از افراد دارای معلولیت با انتشار نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، خواهان اصلاح بودجه پیشنهادی دولت برای معلولان شد.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این نامه آمده است: افراد دارای معلولیت به‌رغم تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه ۱۳۹۶ از سوی نمایندگان مجلس و لازم‌الاجرا شدن آن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، هنوز مورد غفلت واقه شده‌اند؛ غفلتی که ناشی از عدم حاکمیت قانون یاد شده است چرا که بخش عمده‌ای از قانون حمایت از حقوق معلولان ازجمله بند یک ماده ۲۷ آن در خصوص الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید و تکلیف سازمان بهزیستی به پرداخت حق پرستاری به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه مطابق ماده ۷ به بهانه کمبود بودجه تا تحقق و اجرای کامل فرسنگ‌ها فاصله دارد. این در حالی است که پیشنهاد قانون از طریق لایحه بوده و در نهایت توانسته، نظر شورای نگهبان را از حیث‌ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به ویژه اصل هفتاد و پنجم تامین کند.

در ادامه این نامه آمده است: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص یافته در حالی‌که بودجه پیش‌بینی شده برای اجرای این قانون در سال آینده ۳۱هزار میلیارد تومان است. لذا با توجه به اینکه اعتبار اختصاص یافته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ جوابگوی جامعه هدف نیست، مستدعی‌ست عبارت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید موضوع ماده ۷ و ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بعد از عبارت اولویت در بند (ب) تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اضافه شود تا بدین وسیله بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها به اجرای ماده ۲۷ و ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان میسر شود.