کارگران پیمانکاری آبفای اهواز خواستار تصویب طرح تبدیل وضعیت شغلی خود از نمایندگان مجلس شدند.

به گزارش ایلنا، حدود ۷۵۰ کارگر به عنوان اپراتور در شرکت آب و فاضلاب اهواز زیر نظر پیمانکار تامین نیرو مشغول کار هستند که پیگیر تبدیل وضعیت شغلی خود هستند.

این گروه از کارگران می‌گویند: قرار است بررسی موضوع طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی در صحن علنی مجلس به پایان برسد، به همین دلیل ما کارگران شرکتی آب و فاضلاب اهواز به نیابت از سایر کارگران صنعت آب و فاضلاب استان انتظار داریم نمایندگان با تصویب این طرح، امنیت شغلی را به همه کارکنان قراردادی و شرکتی شاغل در تمام بخش‌های دولتی، عمومی و نیمه‌دولتی کشور بازگردانند.