وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال ۱۴۰۱ توسط کمیته امداد ۵۰۰هزار شغل ایجاد می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت عبدالملکی افزود: در سال ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی اشتغال کشور ایجاد ۵۰۰هزار شغل برای ۵دهک پایین کشور به تولیت کمیته امداد و همکاری کارآفرینان کشور انجام می‌شود.وی با اشاره به اینکه سیاست دولت سیزدهم استفاده از توان دستگاه‌های حاکمیتی و فعالان عرصه اقتصاد، تولید و کارآفرینان نوآور است، تصریح کرد: اگر این دو گروه با دولت همکاری کنند می‌توانند معضلات مهم اقتصادی کشور را برطرف کنند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ظرف ماه‌های آینده با همکاری شهرداری‌ها، در تمامی شهرهای کشور، بازارچه‌های موقتی در یکی از میدان‌های اصلی شهر ایجاد می‌شود تا کارگاه‌های خرد و کوچک خانگی محصولات خود را عرضه کنند.وی با اشاره به اینکه هدایت تسهیلات بانکی باید به سمت تولید و اشتغال هدایت شود، تصریح کرد: کمیته امداد یکی از نهادهایی است که بیش از ۹۷درصد تسهیلات آن به سمت تولید و اشتغال هدایت شده است.

عبدالملکی ادامه داد: در سال‌های اخیر ۱۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شد که اگر به درستی در مسیر اشتغال صرف می‌شد اکنون شاهد بیکاری در کشور نبودیم.