مدیرکل اجتماعی و فرهنگی تأمین اجتماعی با بیان اینکه پدیده کرونا به طور جدی مصارف این سازمان را بیش از ۳۰درصد افزایش و منابعش را نیز بیش از ۳۰درصد کاهش داد، گفت: کاهش منابع و افزایش مصارف، کارکردهای تامین اجتماعی و ارائه خدمات کوتاه‌مدت و بلندمدت را متاثر کرده است.

به گزارش ایسنا، علی جهانی در وبینار دوم سلسله‌نشست‌های تخصصی پیرامون «تأثیرات روانی - اجتماعی کرونا» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: نظام‌های بیمه‌ای به خصوص سازمان تامین اجتماعی بر اثر کرونا با افزایش قابل توجه هزینه‌ها در حوزه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت و از سوی دیگر کاهش درآمدها مواجه شدند.وی به چهار مقوله متاثر از کرونا در بعد اجتماعی اشاره کرد و گفت: کارکردهای بیمه‌ای، حمایتی، امدادی و رفاهی و معیشتی در سازمان‌های بیمه‌ای، حمایتی و رفاهی از کرونا متاثر شدند. در تامین اجتماعی که بیش از ۷۲درصد از اشتغال کشور را تحت پوشش دارد و جامعه بیمه‌شدگان اصلی و تبعی‌اش به بیش از ۳۷ میلیون نفر می‌رسد، تبعاتی را شاهد بودیم. مصارف سازمان در حوزه بیمه‌شدگان در یک بازه زمانی یک و نیم تا دو ساله رشد کرد که غرامت ایام بیکاری ازجمله مصادیق آن بود.

جهانی ادامه داد: مشمولان بیمه بیکاری در این ایام ۱۵ تا ۲۰درصد رشد کرد و به معنای آن بود که افرادی شاغل در کارگاه‌های مختلف، به دلیل نبود بازار مناسب، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پی تصمیمات ستادملی کرونا شغل خود را از دست دادند. هزینه پرداخت غرامت ایام بیماری نیز افزایش یافت و در مجموع با رشد ۳۲درصدی در مصارف و هزینه‌های تامین اجتماعی مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه در حوزه درمان، متوسط مراجعات تا ۸۰درصد نیز افزایش یافته بود، گفت: تقریبا ۱۸ نوع خدمت در ایام کرونا ارائه شد و ضریب افزایش کیفی و کمی خدمات بیش از ۷۰درصد رشد داشت و با مصارف و هزینه‌های قابل توجهی در این حوزه مواجه بودیم.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: یکی دیگر از مقوله‌هایی که سازمان از آن متاثر شد افزایش نیاز جامعه مستمری‌بگیران، ازکارافتادگان و بازنشستگان به درمان بهتر، مراجعات و توجهات بیشتر بود. مراجعات این گروه در بازه زمانی دوساله اخیر به مراکز درمانی، افزایش بیش از ۱۴۰درصدی داشت. مراجعات مستمری‌بگیران به حوزه‌های درمانی، دو برابر جامعه‌بیمه‌شدگان رشد داشته است.جهانی با اشاره به اینکه در این مدت با رشد میزان برقراری مستمری بازماندگان نیز مواجه شدیم، اظهار کرد: متاسفانه بیمه‌شدگانی فوت کردند و در پی آن مستمری بازماندگان برقرار شد و نیاز به پرداخت هزینه‌های مختلف اعم از درمان، کفن و دفن و سایر غرامت‌های ایام بیماری وجود داشت. بر این اساس در بخش هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی و مصارفش برای جامعه مستمری‌بگیران رشد بیش از ۳۰درصدی نسبت به مقاطع زمانی مشابه داشتیم.

وی افزود: همچنین با کاهش درآمدهای جدی سازمان که ناشی از حق بیمه است، مواجه شدیم. قریب به ۷۰هزار کارگاه صنعتی و صنفی ما یعنی یک دهم مجموعه کارگاه‌های صنفی و صنعتی، از وضعیت کرونا متاثر شدند و عملا با عدم پرداخت حق بیمه و افزایش هزینه‌های ناشی از بیمه بیکاری مواجه شدیم.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی تأمین اجتماعی با بیان اینکه در حوزه نیروی انسانی، با تعدیل نیرو در کارگاه‌ها و سازمان‌ها روبه‌رو شدیم، عنوان کرد: در تامین اجتماعی امهال حق بیمه و برخی معافیت‌های بیمه‌ای را داشتیم که منجر به کاهش درآمدها شد. با کاهش درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نیز دست به گریبان شده و حتی کارگاه‌های صنعتی ما به ویژه در حوزه تغذیه، مواد غذایی و تولیدات خاص در این شرایط با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه شدند.جهانی تاکید کرد که در مجموع در ابعاد مختلف، آثار و تبعات کرونا را متحمل شدیم. رکود اقتصادی و تعدیل نیروی انسانی به طور جدی رخ داد. از طرفی شیوع و گستردگی استرس و نگرانی‌ها را داشتیم که هنوز هم ضرورت دارد در سال‌های بعد برای کاهش این ناراحتی‌های روحی و روانی برنامه‌ریزی کنیم تا رفتارهای اجتماعی طبیعی شود و ارتباطات انسانی و اجتماعی هم به جایگاه خودش بازگردد.