رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر گفت: موانع و مشکلات واگذاری سهام دولت به تامین اجتماعی مطابق با بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برداشته شده است.

علی‌اصغر بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: قرار بود دولت ۸۹هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از دیون انباشته شده خود به تأمین اجتماعی را تا پایان سال جاری و در راستای بند و تبصره ۲ قانون بودجه پرداخت کند. تحقق این موضوع زمینه‌ساز تداوم اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که یکی از مهم‌ترین درخواست‌های این قشر از مسئولان به شمار می‌رود.

وی خاطر نشان کرد: متأسفانه هیچ مبلغی برای اجرای متناسب‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشد و این سازمان با تکیه بر منابع داخلی خود متناسب‌سازی را انجام داد.