بازنشستگان کشوری روز گذشته در چند استان کشور، تجمع کرده و خواستار دائمی شدن همسان‌سازی و افزایش مستمری‌ها شدند.به گزارش ایلنا، روز گذشته (هفتم دی ماه)، بازنشستگان کشوری در تهران مقابل مجلس رفتند و با سردادن شعارهایی نظیر «وعده زیاد شنیدیم؛ عدالتی ندیدیم»، خواستار توجه به وضع معیشتی خود و تصویب هرچه سریعتر لایحه دائمی شدن همسان‌سازی شدند. در عین حال، در برخی استان‌ها بازنشستگان مقابل دفتر صندوق بازنشستگی در استان، حاضر شدند.بازنشستگان خواسته‌های خود را این‌گونه مطرح می‌کنند: اجرای کامل همسان‌سازی و تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی، شمول بازنشستگان فرهنگی در رتبه‌بندی، اجرای کامل قانون خدمات مدیریت کشوری و افزایش مستمری‌ها به اندازه هزینه‌های زندگی و تورم واقعی.آنها از نمایندگان مجلس درخواست دارند هرچه سریع‌تر لایحه دائمی شدن همسان‌سازی تصویب شود.