رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: دولت فقط سه ماه فرصت دارد بدهی ۸۹هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی را پرداخت کند که با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته امیدواریم محقق شود.

به گزارش تسنیم، پرداخت 89هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه امسال به تصویب رسید و براساس آن قرار شد این رقم در قالب تهاتر بخشی از سهام‌های دولت به تأمین اجتماعی انجام شود اما با گذشته 9 ماه هنوز این امر محقق نشده است.

علی دهقان‌کیا با اشاره به عدم پرداخت مبلغ ذکر شده به تأمین اجتماعی گفت: این مسأله در حال حاضر در دست پیگیری از سوی کانون عالی بازنشستگان است اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم اما رایزنی‌ها با مجلس ادامه دارد و امیدواریم که سرانجام مبلغ 89هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرد.

دهقان‌کیا درباره دلیل عدم اجرای این مصوبه گفت: در کمیسیون تطبیق قوانین مجلس، از اجرا شدن و پرداخت رقم ذکر شده ممانعت به عمل آمده و گفته شده که این مسأله (پرداخت) جزء 4 بند ب ماده 6 سیاست‌های کلی اصل 44 سال 93 است که تصریح دارد دولت نمی‌تواند بدهی خود به ارگان‌ها و سازمان‌ها را به صورت تهاتر یا سهام پرداخت کند و باید پول نقد بپردازد. این موضوع دلیل مخالفت کمیسیون تطبیق قوانین مجلس با تهاتر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.

وی افزود: عدم پرداخت مبلغ 89هزار میلیارد تومان از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، مشکلات مالی بسیاری برای بازنشستگان ایجاد خواهد کرد که در آینده حتی ادامه اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با اما و اگر روبه‌رو خواهد شد.به گفته رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، موضوع پرداخت 89هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی هم اکنون در مجلس در دست پیگیری است و در صورتی که مجلس موافق پرداخت این بدهی باشد در یک بازه زمانی این بدهی از سوی دولت پرداخت می‌شود.