مدیرعامل آبفای خوزستان گفت: روند اجرایی قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در آبفای خوزستان اجرا می‌شود.

محمدرضا کرمی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: حسب دستور وزیر نیرو و مدیرعامل آبفای کشور، قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در آبفا خوزستان با جدیت دنبال و پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شروط تبدیل وضعیت ایثارگر که شامل hrs  و پست سازمانی بود در نامه ابلاغی جدید حذف شده و همه ایثارگران مشمول این قانون، بدون قید و شرط تبدیل وضعیت می‌شوند.