نیروهای شرکتی مخابرات استان خوزستان که کارفرما حاضر به اجرای احکام آنها نیست، روز جمعه برای پیگیری وضعیت کار خود با «سید عبدالنبی موسوی‌فرد» نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، در این دیدار قرار شد یک هفته به شرکت مخابرات مهلت داده شود تا حکم بازگشت به کار و تبدیل قرارداد موقت به دائم این نیروها را به طور کامل اجرایی کند.طبق این گزارش، ۷۰ نفر از کارگران مخابرات اهواز در اعتراض به نوع قراردادهایشان دو ماه است قرارداد کار خود را امضا نکرده و بدون قرارداد به کار خود ادامه دادند. این کارگران به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند.در حال حاضر رای هیأت‌های حل اختلاف به نفع این نیروها صادر شده اما با وجود گرفتن رای اجرای احکام همچنان کارفرما از اجرای حکم سرباز می‌زند و مانع ورود نیروها به اداره مخابرات می‌شود.