صبح روز سه‌شنبه (16 آذر ماه) جمعی از کارگران شرکتی صنعت برق کشور که به صورت پیمانکاری مشغول کارند، با تجمع مقابل ساختمان وزارت نیرو خواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدامی خود شدند.

به گزارش ایلنا، یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی گفت: تجمع اعتراض‌ی کارگران شرکتی صنعت برق کشور برای مشخص شدن وضعیت شغلی آنها برپا شد. ما خواستار حذف پیمانکاران در مجموعه وزارت نیرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه به صورت قرارداد شرکتی و حجمی در شرکت‌های مختلف پیمانکاری به کار مشغول هستیم، گفتند: می‌خواهیم وضعیت استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود.

یکی دیگر از معترضان با انتقاد از ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی کشور که امکان تبدیل وضعیت همکاران ایثارگر را فراهم کرده، گفت: ما از تامین شدن امنیت شغلی همکاران ایثارگر خود خرسند هستیم اما معتقدیم دولت باید امکان تبدیل وضعیت همه کارگران را که امنیت شغلی و معیشتی خوبی ندارند، فراهم کند.