حدود ۳۵ کارگر کارخانه رنگ ورزین پارس پامچال، دست‌کم سه ماه معوقات مزدی پرداخت نشده؛ دارند.

جمعی از کارگران کارخانه رنگ‌ ورزین «پارس پامچال» در تماس با ایلنا، از مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.به گفته این کارگران، علیرغم اینکه از آغاز سال ۱۴۰۰ حدود ۹ ماه گذشته است، از شهریور ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است.

این کارگران که در شرکت رنگ‌سازی پارس پامچال به صورت قراردادی مشغول به کار هستند، از این دیرکرد ناراضی هستند و می‌گویند: پیش از این مطالباتمان ۵ ماه بود که اخیرا کارفرما دو ماه آن را به حساب کارگران واریز کرد. در عین حال وعده پرداخت یک ماه دیگر از مطالبات کارگران را تا ۱۰ روز آینده داده است.از سوی دیگر به نقل از کارگران این واحد گفته می‌شود که حق بیمه کارگران این کارخانه حدود ۷ تا ۸ ماه با مشکل پرداخت مواجه است به طوری که کارفرما اخیرا با توافق با تامین اجتماعی قرار است بخشی از بدهی خود را (تا مرداد ماه) به صورت اقساطی واریز کند.به گفته کارگران، وضعیت تولید در این کارخانه به دلیل برخی مشکلات همچنان خوب نیست و با حداقل ظرفیت تولید و نیروی انسانی دنبال می‌شود.