«عظیم خودرو» در بروجرد از حدود ۷ ماه تأخیر در پرداخت حقوق ۱۸۰ کارگر قراردادی این کارخانه به دلیل متوقف شدن فعالیت آن خبر داد.

این کارگر در گفت‌وگو با ایلنا گفت: فعالیت شرکت عظیم خودرو از چندین ماه پیش به سبب برخی مشکلات قضایی متوقف شده و حدود ۱۸۰ کارگر دیگر کاری برای انجام ندارند.

وی با بیان اینکه ادامه روند توقف تولید در این کارخانه مشکلات زیادی را برای کارفرما و کارگران ایجاد کرده، افزود: کارگران با حدود ۷ ماه حقوق معوقه، مشکلات معیشتی زیادی پیدا کرده‌اند. کارفرما هم به دلیل برخی مشکلات قضایی امکان ادامه تولید را ندارد.این کارگر گفت: دلیل متوقف شدن فعالیت این کارخانه شکایت شماری از طلبکاران مالی که غالبا مشتریان محصولات پیش‌فروش شده کارخانه بودند، است. از قرار معلوم کارفرما امکان انجام تعهداتش را نداشته است.وی با بیان اینکه مشکلات معیشتی کارگرانی که مستقیم و غیرمستقیم با این واحد همکاری دارند به تبع‌ عدم دریافت حقوق روزبه‌روز بیشتر می‌شود، تصریح کرد: بی‌توجهی مسئولان به وضعیت کارگران و کارخانه باعث گسترده شدن مشکلات خواهد شد.