عضو شورای شهر تهران از قطع کامل پوشش بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی شهر تهران و خانواده آنها خبر داد.

میثم مظفر در جلسه دیروز شورای شهر گفت: طی چند هفته گذشته در طرحی که کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ارائه داد شهرداری موظف شد در اصلاحیه بودجه فرایند پوشش بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی را به گونه‌ای پیش‌بینی کند که آنها تحت‌پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند، اما پوشش بیمه ۱۵ هزار نفر هم که تحت پوشش بیمه تکمیلی بودند  قطع شده است. از معاونت حمل و نقل و ترافیک گلایه جدی دارم که به جای بهبود وضعیت بیمه به طور کامل قطع شد.