کارکنان بخش فنی مخابرات سبزوار دو ماه معوقه حقوقی طلبکار هستند.

به گزارش ایلنا، اختلاف قدیمی میان کارکنان فنی مخابرات سبزوار با شرکت پیمانکار منجر به بروز مشکلات متعددی برای کارکنان این بخش شده است. به گفته نیروهای این شرکت، تغییر قرارداد سبب شده تا از پیمانکار جدید ۲ ماه معوقه مزدی طلبکار باشند.

به گفته کارکنان این مخابرات، شرکت مذکور از پیمانکاران مخابرات است که حدود ۴۹درصد از سهام مخابرات ایران را در اختیار دارد.آنها گفتند: ما در سال ۹۷ تحت پوشش این شرکت پیمانکار قرار گرفتیم و پیش از آن با شرکت «خدمات اول مخابرات» قرارداد داشتیم. وقتی با این شرکت وارد قرارداد شدیم، حدود ۴۰۰هزار تومان حقوق و مزایای ما کاهش یافت.

آنها ادامه دادند: موضوع کسر حقوق را از اداره کار شهرستان چندین بار پیگیری کردیم و اداره کار نسبت به نحوه عقد قرارداد ایراداتی وارد کرد اما به دلیل اینکه پیمانکار یک شرکت قدرتمند مخابراتی بود، رای صادره نتیجه‌ای نداشت. موضوع کسر حقوق را در سال ۹۹ از اداره کل کار استان خراسان رضوی پیگیری کردیم و اداره کل نیز با مکاتبه با وزارت کار، کسر حقوق ما را پیگیری کرد. وزاتخانه رای به نفع نیروهای فنی صادر کرد و به استناد بخشنامه ۶۱۴۲۹ پیمانکار را مجاب کرد تا مابه‌التفاوت سال‌های ۹۷ تا ۹۹ را به نیروها پرداخت کند.به گفته این عده، هنگامی که مابه‌التفاوت را دریافت کردیم، شرکت مذبور نسبت به عملکرد کارگران واکنش نشان داد، جمعه‌کاری و هزینه ایاب و ذهاب حذف شد. همچنین ۳ ماه از دستمزد و بیمه کارگران را واریز نکرد. پس از اعتراض نیروها، شورای تامین شهرستان به ماجرا ورود کرد و شرکت را مجاب به پرداخت حقوق‌ها کرد.کارکنان مخابرات سبزوار توضیح دادند: پیمانکار تازه به دلیل اینکه مسئولیتی برعهده نداشته باشد، دستمزد کارگران را با نام یک شرکت پیمانکاری دیگر واریز کرد تا مدعی شود که نیروهای خدماتی جزو پرسنل آن نیستند. محرومیت از دستمزد و بیمه یکی از مشکلاتی است که در ۲ ماه گذشته با آن مواجه شده‌ایم.