استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: بار مالیاتی بر دوش کارگران و مزدبگیران گذاشته شده و در مقابل بار ثروتمندان سبک شده است چون مزدبگیران در تیررس دولت هستند و به طور منظم مالیات پرداخت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، آلبرت بغزیان گفت: طبق قوانین مالیاتی، حقوق مزدبگیران بعد از کسر مالیات پرداخت می‌شود. درواقع مزدبگیران در تیررس دولت هستند و به طور منظم مالیات پرداخت می‌کنند در حالی‌که مالیات صاحبان کسب و کارها معمولا آخر سال محاسبه می‌شود. در خیلی از مواقع هم فرد بعد از اخطار مالیات خود را می‌پردازد. یعنی عملا بیش از یک سال طول می‌کشد که مالیات خود را بپردازند و مسلم است که در این مدت از ارزش پول کم شده است. باید این گروه را مجاب کرد که همان موقع که کالا را می‌فروشند مالیات خود را بپردازند.وی گفت: بحث لزوم اصلاح سیستم مالیاتی کشور از خیلی وقت پیش مطرح شده اما معتقدم نمی‌خواهیم این کار را انجام بدهیم و اراده‌ای پشت انجام این کار وجود ندارد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: در حال حاضر نظام مالیاتی ما به گونه‌ای است که ثروتمندان که باید بیشترین مالیات را بپردازند، معاف هستند. باید به قوانین مربوط به معافیت مالیاتی مراجعه کنیم و ببینیم چه کسانی و چه نهادها و گروه‌هایی و با چه توجیهی از مالیات معاف هستند. باید این قوانین را به‌روز کرد و دید آیا آنها که از مالیات معاف بودند هنوز نیز باید معاف باشند.وی افزود: در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی زیر 10درصد است درحالی‌که این نسبت در کشورهای همسایه ۲۵درصد به بالاست. این نشان می‌دهد که ما چقدر در این قضیه کم‌کار هستیم. آنها هم معافیت دارند و یارانه می‌دهند اما به نسبت متعادل‌تری رسیده‌اند اما ما در این زمینه وضعیت خوبی نداریم.استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مطمئن باشید که اصلاح این وضعیت از پیاده‌سازی طرح سامانه سوخت سخت‌تر نیست اما نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد.

بغزیان گفت: تنها مزدبگیران دیوارشان کوتاه است و باید حتما مالیات پرداخت کنند و در واقع بار سنگین درآمد مالیاتی بر دوش کارگران و کارمندان می‌افتد. این درحالی‌ست که درآمدها پایین است و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. در مقابل ثروتمندان روزبه‌روز درآمدشان بیشتر می‌شود و همین درآمدها می‌رود در بازارهای موازی و ایجاد تورم در زمین و مسکن و خودرو می‌کند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: دود وضعیت موجود به چشم کارگران می‌رود؛ کارگرانی که هم مالیات می‌دهند و هم حقوق کمی نسبت به نرخ تورم دریافت می‎کنند و در مقابل آنها کسانی هستند که در این وضعیت تورم، ارزش دارایی‌شان افزایش پیدا می‌کند و روزبه‌روز بر ثروتشان افزوده می‌شود و مالیات هم نمی‌دهند.