کارکنان شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی خواستند که پیگیر افزایش حقوق آنها شود.به گزارش ایلنا، در متن خواسته این افراد آمده است: ما کارکنان شرکت راه‌آهن، نسبت به حقوق دریافتی خود که در طول سالیان متمادی نسبت به دریافتی کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و حتی نهادهای زیرمجموعه همین وزارتخانه در سطح بسیار پایینی قرار دارد، گلایه‌مندیم. با وجود مسئولیت‌های سنگینی که این شرکت در حوزه جابه‌جایی ایمن بار و مسافر عهده‌دار است و به‌تبع آن کارمندان و کارکنان ستادی و ادارات کل مناطق نیز درگیری و مشقت‌های زیادی را متحمل می‌شوند، دستمزد و حقوق پایینی دریافت می‌کنیم. این امر انگیزه کار و تمرکز فکری را از کارکنان گرفته و امید به آینده و توان خرید کارکنان این شرکت را به‌شدت کاهش داده و موجب شده با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد جامعه، روزبه‌روز برای گذران زندگی فشار فزاینده‌ای را بر خود احساس کنند. لذا خواهشمندیم دستور دهید در خصوص ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و همسان‌سازی حقوق کارکنان این شرکت تسریع و تعجیل لازم به عمل آید تا بارقه امیدی به آینده در دل کارکنان این شرکت روشن شود.