مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: حوادث ناشی از کار در استان، در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۳۷درصد کاهش یافته است.علی آشتاب افزود: با افزایش بازرسی‌های دوره‌ای و موردی ۲۸ بازرس کار در استان طی ۶ ماهه نخست امسال سه هزار و ۵۶۰ بازرسی از واحدهای اقتصادی انجام شده که براساس گزارش آنها، تعداد حوادث رخ داده در سال گذشته ۱۰۵ مورد بوده و در سال جاری به ۶۸ حادثه کاهش یافته است.وی ادامه داد: نظارت مستقیم بر واحدهای اقتصادی از طریق استقرار مسئول ایمنی در کارگاه و برگزاری آموزش‌های ایمنی از برنامه‌های کاهش حوادث در محیط‌های کاری است که کارشناسان در ۶ ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۹۴۴ نفر آموزش‌های تخصصی ایمنی و بهداشت کار را به کارگران و کارفرمایان ارائه کردند.