عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از آغاز اصلاح قانون کار در مجلس خبر داد.

حسین حبیبی به ایلنا گفت: سرانجام مجلس اصلاح قانون کار را با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که مربوط به دستمزد است، استارت زد.وی افزود: مجلس با هدایت دستوری موسسه نظر اشتغال به دنبال دستمزد توافقی است که نتیجه‌اش استثمار و بهره‌کشی کارگران به ویژه کارگران روستایی است.به گفته حبیبی، کارگران این اصلاحات ضدکارگری را برنمی‌تابند و حتماً اعتراض خواهند کرد.