معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تصویب لایحه مقاوله‌نامه کار می‌توان با به‌روزرسانی حوزه بازرسی کار و ایمنی کشور و برداشتن گام‌های موثر، شاهد ارتقای سطح ایمنی در کشور باشیم.علی‌حسین رعیتی‌فرد در یکصد و هفتاد و یکمین شورای عالی حفاظت فنی گفت: الحاق ایران به مقاوله‌نامه شماره ۸۱ (بازرسی کار) به ایجاد ساختارهای استاندارد ایمنی کمک می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت مصوبه‌ها و تصمیم شورای عالی حفاظت فنی و تاثیر آن بر پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار، ابراز امیدواری کرد با برگزاری منظم جلسه‌ها و کمیته‌های کارشناسی این شورا، دغدغه‌های جامعه کار و تولید کشور در حوزه ایمنی کار به حداقل برسد.