معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه تولید مسکن در استان تهران، منطبق بر نیازها و توان مالی متفاوت ساکنین نیست، گفت: کارخانه تولید مسکن تهران برای طیف محدودی از افراد جامعه، مسکن تولید می‌کند و بیش از ۸۰درصد جمعیت ساکن در استان تهران امکان خرید مسکن ندارند.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا گلپایگانی با بیان اینکه اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب را برای هر ایرانی به عنوان یک حق، به رسمیت شناخته، گفت: در تهران برخی از ساختمان‌ها، سازه ناپایداری دارند که یکی از تهدیدهایی است که تاب‌آوری شهر تهران را به صورت جدی زیر سوال برده است، ضمن اینکه در روند گسترش شهر، یک توسعه نامتوازن و توزیع ناهمگن خدمات شهری اتفاق افتاده که منجر به تفاوت ۴۰۰درصدی در توزیع سرانه‌های خدماتی محلات جنوبی و شمالی شده است.

وی اظهار داشت: بر مبنای آمار اعلام شده در سال ۱۳۹۵، شهر تهران بیش از ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی دارد در حالی‌که تعداد قابل توجهی از ساکنین آن فاقد مسکن مناسب هستند. موضوع دیگر اینکه استطاعت مالی و توان خرید مسکن در تهران بسیار کاهش پیدا کرده و باید گفت که استان تهران بدترین استان کشور، از نظر توان خرید مسکن است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با بیان اینکه بیش از ۸۰درصد جمعیت ساکن در استان تهران امکان خرید مسکن ندارند، گفت: توان مالی خانوارهای تهرانی در بخش تقاضای مسکن به شدت کاهش پیدا کرده که این موضوع منجر به مهاجرت از شهر تهران و دوقطبی شدن محلات و تقسیم آن به محله‌های فقرا و اغنیا شده و این یک مسأله جدی و رو به تزاید است.

گلپایگانی ادامه داد: موارد مذکور، تنها بخشی از مشکلاتی است که شهر تهران با آن دست به گریبان است اما این شهر، ظرفیت‌هایی نیز دارد ازجمله اینکه در طرح جامع شهر تهران لایه‌ای مربوط به زمین‌های ذخیره شهری تعیین شده که حدودا ۵هزار هکتار زمین را دربرمی‌گیرد. همچنین حدود ۴هزار و ۵۰۰ هکتار زمین رهاشده و ناکارآمد در شهر تهران وجود دارد.