کارگران شهرداری کوت عبدالله می‌گویند: شهردار جدید وعده داده که تا انتهای هفته، یک ماه از حقوق معوقه کارگران پرداخت شود.

به گزارش ایلنا، کارگران شهرداری کوت عبدالله روز یکشنبه (نهم آبان) به شهرداری مراجعه و خواستار پاسخگویی شهردار در ارتباط با عدم پرداخت مطالبات مزدی خود شدند. شهردار جدید نیز به کارگران وعده داده تا پنجشنبه همین هفته، یک ماه از دستمزد معوق به حساب کارگران پرداخت می‌شود.

طبق ادعای کارگران، یکی دیگر از مشکلات، عدم واریز کامل حق بیمه‌ها به حساب تامین اجتماعی است. شهردار جدید وعده داده تا مشکلات بیمه کارگران حل شد و باقیمانده حق بیمه‌ها به حساب تامین اجتماعی واریز شود.