تغییرات یک‌ساله شاخص‌های عمده بازار کار به استناد جداول آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، جمعیت مشارکت اقتصادی کشور به عنوان یکی از شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در نرخ اشتغال و بیکاری، با رشد مواجه بوده که این افزایش، سیگنال مثبتی به بازار کار است چرا که رشد «شاخص فعال اقتصادی» به معنای افزایش مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور بوده و تمایل افراد برای ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی است.

به گزارش مهر، بر این اساس، جمعیت ۱۰ساله و بیشتر کشور که در طبق تعاریف آماری در سن کار قرار دارند، در تابستان امسال با افزایش حدود ۷۶۰هزار نفری نسبت به تابستان سال گذشته، به ۶۶ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۶۰۰ نفر رسیده است. هر چند این میزان از جمعیت کشور در سن کار قرار دارند اما لزوما همه این افراد «نه شاغل هستند و تمایلی برای ورود به بازار کار دارند». این گروه از افراد در جمعیت «غیرفعال اقتصادی» قرار می‌گیرند که به دلایل مختلف ازجمله داشتن درآمدهای غیرکاری (دریافت سود بانکی، درآمد از محل اجاره واحد مسکونی یا مواردی از این دست) تمایلی برای ورود به بازار کار ندارند. بنابراین آنچه که مبنای محاسبه شاخص‌های اشتغال و بیکاری در یک گروه هدف است، بررسی سهم هر یک از گروه شاغلان یا بیکاران نسبت به «جمعیت ۲۷ میلیون و ۲۸۲هزار نفر فعال اقتصادی» است. بر این اساس، شاخص مشارکت اقتصادی حاکی از رشد ۳۹۵هزار و ۴۰۰ نفری طی یک‌ساله گذشته از تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ دارد، به این ترتیب که نرخ این شاخص از ۴۰.۷ در تابستان سال گذشته به ۴۰.۹درصد در تابستان ۹۷ رسیده است.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که از مجموع جمعیت ۲۷میلیون و ۲۸۲هزار و ۵۰۰ نفری فعال اقتصادی، ۲۳میلیون و ۹۵۵هزار و ۶۰۰ نفر در گروه شاغلان و بالغ بر ۳میلیون و ۳۲۶هزار و ۸۰۰ نفر در گروه بیکاران قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد طی یک‌سال گذشته، هر چند جمعیت شاغل کشور رشد داشته اما رشد جمعیت بیکار با سرعت بیشتری نسبت به اشتغال حرکت کرده است. به این ترتیب، جمعیت شاغل در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته ۱۵۸هزار و ۱۲۳ نفر افزایش و جمعیت بیکار نیز در این بازه ۲۳۷هزار و ۳۰۱ نفر رشد داشته است. به همین دلیل، به‌رغم افزایش جمعیت اشتغال در کشور، اما نرخ بیکاری همچنان سیر صعودی دارد و ۰.۷درصد نسبت به تابستان ۹۶ رشد داشته است.

در گروه جمعیت بیکاران، یک میلیون و ۷۷۳هزار و ۵۱۴ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. حدود یک میلیون و ۳۱۳هزار و ۴۰۰ نفر از جمعیت بیکار کشور از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور هستند که این میزان در تابستان سال گذشته، یک میلیون و ۲۱۷هزار و ۱۲۳نفر بوده است، بنابراین جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل کشور طی یک‌سال گذشته حدود ۹۶هزار و ۲۷۰ نفر رشد داشته است.

در حال حاضر، بیکاران فارغ‌التحصیلان کشور، ۳۹.۵درصد از کل جمعیت بیکار کشور را تشکیل می‌دهند که ۰.۱درصد در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، رشد را نشان می‌دهد. همچنین جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل ۲۳.۸درصد از کل جمعیت شاغل را به خود اختصاص می‌دهد که این سهم در تابستان سال گذشته ۲۱.۱درصد بوده است. بنابراین سرعت رشد اشتغال فارغ‌التحصیلان نسبت جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل بیشتر بوده است.

همچنین بررسی شاخص سهم اشتغال افراد در عمده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که ۴۹.۵درصد جمعیت شاغل کشور معادل ۱۱میلیون و ۸۵۶هزار و ۵۷۹ نفر در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با بخش خدمات مشغول به کار هستند که این میزان، تقریبا بدون تغییر مانده و فقط ۰.۱درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش داشته است. پس از بخش خدمات، فعالیت‌های مرتبط با بخش صنعت با سهم ۳۱.۶درصدی بیشترین جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص می‌دهد به این ترتیب که ۳۱.۶درصد از جمعیت شاغل کشور معادل ۷ میلیون و ۵۶۲هزار نفر در فعالیت‌های صنعتی شاغل هستند. در بخش کشاورزی نیز، ۴ میلیون و ۵۳۵هزار و ۷۰۰ نفر شاغل هستند که 18.9درصد از جمعیت شاغل را شامل می‌شود. این میزان در تابستان سال گذشته نیز ۱۸.۹درصد بوده است.