مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: دو ماه حقوق معوق کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت شد.

به گزارش ایسنا، عبدعلی ناصری در حاشیه بازدید از شرکت نیشکر هفت‌تپه اظهار کرد: هجدهم مهر ماه تصمیم بر این شد که شرکت توسعه نیشکر، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه‌ را به عهده بگیرد تا اقدامات مربوط به واگذاری نهایی انجام شود.

وی افزود: صورت‌جلسه‌ای توسط معاون اول رئیس جمهور تنظیم شد و به امضای دادستان کل کشور و همه مسئولان ذیربط ازجمله وزیر جهاد کشاوزی، اقتصاد و... رسید.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تصریح کرد: نوزدهم مهر ماه حکم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه صادر شد و بیستم مهر ماه نیز در محل دفتر مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه، این اعضا معرفی شدند.

ناصری عنوان کرد: در حال حاضر دو ماه حقوق معوق (تیر و مرداد ماه) کارگران نیشکر هفت‌تپه به آنها پرداخت شده و از اول تا ۵ آبان، حقوق مهر ماه کارگران نیز به آنها پرداخت خواهد شد.

وی افزود: همچنین حقوق شهریورماه را نیز در آبان ماه پرداخت خواهیم کرد و از اول آذر، کارگران با روال عادی سایر کارگران حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: از کارگران نیشکر هفت‌تپه درخواست داریم کار خود را طبق برنامه مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام دهند. هدف ما ایجاد تولید بیشتر شرکت است تا بتواند خود شرکت پاسخگوی تامین هزینه‌های خود باشد.

ناصری عنوان کرد: در برنامه داریم تا در مدت دو سال از نظر هزینه و تولید شرکت نیشکر هفت‌تپه را در وضعیت سربه‌سر قرار دهیم و از سال سوم به بعد به سوددهی برسیم.

وی ادامه داد: اورهال کارخانه نیشکر هفت‌تپه آغاز شده است و قطعات در حال تعمیر و نصب هستند. در بحث کشت نیز تا ۱۵ آبان هر آنچه که بتوانیم کشت خواهیم کرد و امیدواریم به سطح یک هزار هکتار برسیم.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی برای اورهال کارخانه، برنامه برداشت از ابتدای دی ماه خواهد بود. با توجه به اینکه برآورد تولید نی کارخانه حدود ۳۰۰هزار تن است ظرف مدت ۴۰ تا ۵۰ روز برداشت به اتمام خواهد رسید.ناصری بیان کرد: براساس بررسی عکس‌های ماهواره‌ای و تطبیق آن با شرایط زمین، بیش از ۵ هزار هکتار با تناژی حدود ۶۰ تن در هکتار، اراضی قابل برداشت خواهیم داشت. حدود ۳۰۰هزار تن نیشکر و ۳۰هزار تن شکر در شرکت نیشکر هفت‌تپه تولید خواهیم کرد.