کارگران شاغل در پروژه ساخت سد شفارود منتظر عملی شدن وعده پرداخت ۵ ماه معوقات مزدی خود هستند. به گزارش ایلنا، تعدادی از این کارگران گفتند: بعد از هر تجمع اعتراضی مسئولان وعده پرداخت حداقل بخشی از مطالباتمان را می‌دهند که متاسفانه عملی نمی‌شود. این کارگران با بیان اینکه در ادامه بی‌توجهی مسئولان به پرداخت مطالبات‌مان هرچند وقت تجمع اعتراضی برپا می‌کنیم، درباره مطالبات خود گفتند: سال جاری فقط یک ماه حقوق گرفته‌ایم و ۵ ماه آن هنوز پرداخت نشده است. این کارگران که تعداد آنها نزدیک به ۹۰۰ نفر است، درباره وضعیت این پروژه عمرانی گفتند: چند ماهی است اجرای ساخت سد شفارود به دلیل نداشتن اعتبار مالی راکد مانده اما کارگران در محل کار خود حاضر می‌شوند. براساس ادعای این کارگران، همه مقامات شهرستانی و استانی قول حمایت از کارگران سد شفارود و ادامه اجرای این پروژه عمرانی را می‌دهند و اظهار امیدواری می‌کنند که به زودی مشکلات مرتفع می‌شود اما هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است. این کارگران افزودند: چندین ماه‌ است کارفرما وعده پرداخت حقوق می‌دهد. در طول چند سال گذشته روند پرداخت حقوق کارگران با تاخیر انجام شده و هیچ تغییری نکرده است.