آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۳۰۲هزار و ۴۰۰ نفر برای پیدا کردن شغل در کاریابی‌ها ثبت‌نام کردند که از این تعداد بیش از ۱۳۶هزار و ۷۰۰ نفر شاغل شده و به بازار کار راه پیدا کرده‌اند. براساس گزارش مرکز ‌آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، از کل جویندگان کار، ۲۳۵هزار و ۷۲۸ نفر در کاریابی‌های خصوصی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد بیش از ۶۸هزار و ۳۰۰ نفر به کار گمارده شده‌اند. در بین استان‌های کشور، تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد کارجویان و بیشترین تعداد جویندگان کار جذب بازار شده را به خود اختصاص داده‌اند. نکته قابل تامل، مقایسه تعداد جویندگان کار طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ است که از تعداد جویندگان کار در سال ۱۳۹۸ کاسته شده به نحوی که تعداد جویندگان در سال ۱۳۹۷ از ۵۴هزار نفر به ۲۳هزار و ۶۰۰ نفر کاهش یافته و پس از آن طی سال ۱۳۹۹ مجدد روند افزایشی خود را از سر گرفته و به رقم ۶۶هزار و ۷۳۳ نفر رسیده است. به نظر می‌رسد عواملی همچون رشد اقتصادی و برخی مولفه‌ها در این زمینه تاثیرگذار بوده است چون رشد اقتصادی کشور طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ منفی ۶.۵درصد بوده است.