رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران، از پرداخت وام ۷ میلیون تومانی به ۲۱هزار بازنشسته تامین اجتماعی خبر داد. علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: در سال گذشته مبلغ پرداختی به عنوان وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که این مبلغ امسال به هفت میلیون تومان افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه امسال قرار است ۴۰۰هزار نفر بازنشسته در کل کشور وام قرض‌الحسنه هفت میلیون تومانی دریافت کنند، گفت: سهم بازنشستگان شهر تهران ۴۲هزار نفر بازنشسته در نظر گرفته شده که از این میزان تا به امروز ۲۱هزار نفر بازنشسته وام هفت میلیون تومانی خود را دریافت کرده‌اند. دهقان‌کیا گفت: بازپرداخت این وام سه ساله خواهد بود و رقمی که امسال برای کل وام بازنشستگان در سطح کشور پیش‌بینی شده است ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۴۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است.