صبح روز شنبه (دهم مهرماه) جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور مقابل ستاد اجرایی فرمان امام در تهران تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان معترضان می‌گویند: با وجود اینکه کارگزاران مخابرات روستایی طبق ماده ۸۳ قانون الحاق مجلس، بخشنامه وزارت کار و رای دیوان عدالت اداری، به بدنه شرکت مخابرات ایران متصل شده و دارای قرارداد رسمی و دائمی هستند، تبعیض در نوع پرداختی‌های آنها بیداد می‌کند. برخی بعد از بالای ۲۰ سال خدمت در روستاها هنوز حقوق کف قانون کار را دریافت می‌کنند در حالی‌که دیگر نیروهای شهری شرکت مخابرات، حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند. فیش حقوق ۲۰ میلیونی کارکنان شهری و ۵ میلیون تومانی کارکنان روستایی گویای تبعیض گسترده است .

یکی از معترضان در توضیح بیشتر گفت: شرکت مخابرات ایران به کارکنان شهری بابت هزینه خواروبار مبلغ یک میلیون و 400هزار تومان پرداخت می‌کند در حالی‌که هزینه خواروبار کارکنان مخابرات روستایی فقط 600هزار تومان است. این فقط یکی از موارد تبعیض است. با دقت بیشتر در آیتم‌های پرداختی دیگر از قبیل ایاب و ذهاب، ناهار، حق تحصیل فرزندان، رتبه، منزلت شغلی، شرایط آب و هوا، اعیاد و مناسبت‌ها، بیمه تکمیلی و... این تفاوت‌ها چندین برابر خواهد بود.

ستاد اجرایی مسئول نیست

در همین زمینه یک مقام مسئول در ستاد اجرایی فرمان امام گفت: افزایش حقوق کارگزاران مخابرات روستایی از اختیارات ستاد اجرایی فرمان امام خارج است و مخابرات باید مشکل این گروه را برطرف کند.

یک مقام مسئول از روابط‌عمومی ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه این ستاد حدود 10درصد از سهام شرکت مخابرات را در اختیار دارد، گفت: بارها به نماینده این افراد و تجمع‌کنندگان توضیح داده‌ایم که مشکل را باید با مخابرات در میان بگذارند و برطرف کنند اما متاسفانه افرادی به اشتباه آنها را به سمت ستاد هدایت می‌کنند.

وی افزود: خواسته این افراد هیچ ارتباطی با مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام ندارد و بارها از آنها خواسته‌ایم که به دستگاهی که توانایی کمک و راهنمایی به آنها را دارد رجوع کنند.