عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت خواست با ارائه لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری ضمن رفع ایرادهای شورای نگهبان، شرایط بیمه بیکاری را بهبود ببخشد.

علی‌اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت کارگران نیازمند توجه همه دستگاه‌هاست، گفت: بهبود شرایط کار و کارگری و به ویژه بیمه بیکاری ازجمله موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

وی افزود: بیش از ۱۰ سال است که اصلاح قانون بیمه بیکاری میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت است و تاکنون به نتیجه نرسیده است. در این میان حدود دو میلیون کارگر در هیچ ساختار بیمه‌ای قرار ندارند و تعداد زیادی از کارگران به دلیل بحران‌های اقتصادی مثلا ناشی از کرونا، شغل خود را از دست داده‌اند.

عنابستانی گفت:‌ نگاه بیمه بیکاری در شرایط فعلی به افرادی است که شغل دارند. کارگران وقتی شغل خود را از دست می‌دهند، تامین اجتماعی به این افراد بیمه بیکاری پرداخت می‌کند اما گروه‌هایی یا فاقد شغل هستند یا شغل دارند ولی بیمه نیستند.

وی از وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی خواست در اسرع‌وقت لایحه اصلاح قانون بیکاری را به مجلس ارائه کند و گفت: در این صورت می‌توانیم برای قشر زیادی از جامعه که بیکار و بدون بیمه هستند، ‌کاری انجام دهیم. البته مجلس چند سال قبل طرحی برای اصلاح قانون نظام بیمه بیکاری ارائه و تصویب کرد ولی به دلیل ایرادهای شورای نگهبان، این طرح حدود ۱۰ سال است که به نتیجه نرسیده است.

نماینده سبزوار افزود: از آنجا که مشکل این طرح مغایر بودن آن با اصل ۷۵ قانون اساسی (افزایش هزینه عمومی) است تا ۱۰ سال دیگر هم این مشکل ادامه خواهد داشت. اگر دولت برای اصلاح قانون بیمه بیکاری لایحه‌ای ارائه کند، به زودی شاهد بهبود شرایط بیمه بیکاری خواهیم بود.