درحالی‌که حدود ۷۰۰ کارگر شهرداری ایرانشهر منتظر پرداخت معوقات مزدی پنج ماهه خود هستند، روز سه‌شنبه این هفته، شهرداری یک ماه حقوق حدود ۲۵۰ کارگر را پرداخت کرد.

تعدادی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: بعد از پنج ماه انتظار کارگران برای دریافت حقوق، شهرداری ایرنشهر، معادل یک ماه حقوق را به حساب حدود ۲۵۰ کارگر واریز کرده که موجب نارضایتی سایر کارگران شده است.