رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفت: صحبت در مورد اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، تنها به شکل سه‌جانبه‌گرایانه و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باید انجام شود. «فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در انتقاد به اظهارات کارشناسان یک برنامه تلویزیونی مبنی بر تغییر قانون کار و تامین اجتماعی و ادعای آنها درمورد موانعی که این قوانین بر سر راه تولید و ایجاد اشتغال ایجاد کرده‌اند، گفت: بحثی که در صداوسیما مطرح شد، یک‌طرفه و غیرکارشناسانه بود. صداوسیما به جای اینکه در این شرایط بد اقتصادی از نیروی کار مولد و کارگران و بازنشستگان حمایت کند، به قوانین کار و تامین اجتماعی به اسم اصلاحات حمله می‌کند. وی ادامه داد: ما در سنوات گذشته نیز این مشکل را داشتیم. در زمان آقای احمدی نژاد خواستند قانون کار را به نفع کارفرما تغییر دهند. در آن زمان دولتمردان بدون اینکه نظر شرکای اجتماعی را بگیرند به دنبال تخریب قوانین حمایتی از کارگران بودند. درحالی‌که کارگران از هرلحاظ نسبت به کارفرمایان ضعیف‌تر هستند و طبیعی است که باید مورد حمایت قرار بگیرند. بیات گفت: قانون کار یک قانون حمایتی است که اگر درست اجرا شود هم به نفع کارفرمایان و هم کارگران است. به طور مثال یک بخش از قانون کار به موضوع ایمنی و بهداشت نیروی کار اشاره می‌کند، در صورتی‌که اصلا به آن توجهی نمی‌شود. اگر کارفرما وظایف خود را در کارگاه در بحث ایمنی و بهداشت به درستی انجام دهد بخش زیادی از حوادث کار کاهش پیدا می‌کند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی اظهار کرد: قانون کار ما بسیار قانون خوبی است اما اصلا به آن توجهی نمی‌شود. متاسفانه به موضوعات مهمی که در قانون کار و تامین اجتماعی است توجه نمی‌کنند و فقط با شعار ایجاد اشتغال به دنبال سرکوب این قوانین حمایتی هستند.  وی ادامه داد: کارشناسان  صداوسیما باید حامی اکثریت جامعه باشد نه اینکه ۴۰ – ۵۰ میلیون خانوار کارگری را نادیده بگیرد و به سمت کارفرما برود.