کارگران شهرداری رودبار زیتون از واریز علی‌الحساب بخشی از معوقات مزدی چهار ماهه خود خبر دادند.

این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: صبح روز چهارشنبه (31 شهریور) مبلغ سه میلیون تومان به حساب کارگران پیمانکاری واریز شده در حالی‌که شهرداری برای نیروی کار رسمی شش میلیون تومان واریز کرده است.

این کارگران افزودند: حدود ۷۰ کارگر در شهرداری شاغل هستیم که از این تعداد ۴۰ تا ۵۰ نفر تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار در بخش خدمات و فضای سبز کار می‌کنیم. ما ضمن نارضایتی از پرداخت قطره‌چکانی حقوق، از تبعیضی که شهرداری در پرداخت حقوق بین کارگران رسمی و پیمانکاری قائل می‌شود نیز خسته شده‌ایم.

به گفته این کارگران، شهرداری باید منابع مالی برای پرداخت حقوق کارگران را به صورت مساوی بین همه کارگران تقسیم کند نه اینکه در پرداخت حقوق بین کارگران رسمی و پیمانکاری تبعیض قائل شود.