کارکنان شرکتی مخابرات شهرهای مختلف استان خوزستان که در اعتراض به رعایت نشدن بندهای قانونی در قرارداد کار، از امضای آنها خودداری کرده‌اند، هنوز امکان ورود به محل کار نیافته‌اند. به گزارش ایلنا، در دشت‌آزادگان، سوسنگرد، ایذه و شوشتر، شرکتی‌های فاقد قرارداد، برای دومین روز متوالی از ورود به محل کار منع شده‌اند. این کارکنان شرکتی، خواسته‌های خود را اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات می‌دانند و به همین دلیل از ابتدای سال، تن به امضای قراردادهای به گفته آنها یک‌جانبه نداده‌اند. در عین حال، گفت‌وگوهایی در کمیسیون کارگری استان در جریان است تا مشکلات این گروه از پرسنل مخابرات هرچه زودتر حل شود. یکی از شرکتی‌های مخابرات در این رابطه با تاکید بر لزوم ورود مقامات عالی استان و کشور به مساله می‌گوید: هیچ مشارکتی در تنظیم قراردادهای شرکتی نداریم. هرچه بخواهند می‌نویسند و ما را مجبور می‌کنند که قراردادها را امضا کنیم.