وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نظام جامع رفاه اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم ثمره‌اش تراز صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشد. به گزارش توسعه ایرانی، حجت‌الله عبدالملکی افزود: سالم‌سازی نظام مدیریتی مجموعه‌ها، استقرار نظام‌های نوین مدیریتی و نزدیک شدن به مرز دانش در مدیریت اقتصادی این مجموعه‌ها، موضوع شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و تکمیل سامانه‌های مربوطه و نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها ازجمله برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.