کادر درمانی شهرستان باشت در یاسوج، هفت ماه حقوق نگرفته‌اند. این نیروهای شرکتی در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: یک ماه از سال 99 و شش ماه سپری شده از سال جاری، حتی یک ریال به حساب ما واریز نشده و هرچه مراجعه می‌کنیم و به این مساله معترض می‌شویم، هیچ فایده‌ای ندارد. تعداد این نیروها حدود ۲۶ نفر است و از طریق آزمون به صورت شرکتی جذب دانشگاه علوم پزشکی شده‌اند. این نیروها که قرارداد یک ساله دارند و می‌گویند: عدم پرداخت دستمزدها، زندگی ما را به خطر انداخته است. تعدادی از همکارانمان متاهل هستند و این شرایط باعث شده همه زندگی‌شان به هم بخورد.

این نیروها که بین دو تا نه سال سابقه کار دارند، می‌گویند: نمی‌دانیم دست به دامان چه کسی بشویم و داد خود را از که بخواهیم؟ در حالی‌که در بسیاری از استان‌ها به نیروهای کادر درمان، فوق‌العاده ویژه پرداخت شده، ما حتی دستمزد عادی خود را نگرفته‌ایم.