سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مصمم هستیم جهش انقلابی در همه حوزه‌های این سازمان ایجاد کنیم، گفت: افق آینده تامین اجتماعی را بازطراحی می‌کنیم. به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی افزود: تأمین اجتماعی سازمان بسیار گسترده‌ای است و شرایط خاصی دارد لذا باید از همه فرصت‌ها استفاده کنیم تا زمینه برای ارائه خدمات مناسبت و شایسته به ذی‌نفعان فراهم شود. وی گفت: سه محور اصلی تعیین کرده‌ایم تا به وسیله آن سیستم راهبری شود و همچنین برنامه‌ها و اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرد. این محورها تحول، عدالت و اعتماد است. سرپرست تأمین اجتماعی با بیان اینکه آخرین و جدیدترین نسخه در سطح کلان در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، نظام چندلایه است، اظهار داشت: وظایف این سازمان در این نظام مشخص است و چالش‌ها معلوم است، از این رو باید به مسئولیت خود توجه کافی کنیم.