یک بازنشسته کارگری خواهان تطابق مزد و مستمری با نرخ دلار شد.

به گزارش ایلنا، محمدی گفت: همه زندگی ما به نرخ ارز وابسته است. وقتی ارز گران شود، همه مایحتاج زندگی گران می‌شود، حتی کود و دان و خوراک مرغ. در سال‌های دلار چند صد درصد گران شده اما حقوق ما افزایش ناچیزی یافته است.

وی به وضعیت خودش اشاره می‌کند و می‌گوید: حقوق من هم در سال ۹۱ مبلغ ۹۰۰هزار تومان بود که در آن زمان، دلار هزار تومان بود، یعنی من ۹۰۰ دلار در ماه حقوق می‌گرفتم و توان خرید ۹۰۰ دلار داشتم. در حال حاضر، ۵ میلیون و 500هزار تومان حقوق می‌گیرم با این حال، امروز فقط ۲۰۰ دلار توان خرید دارم.

این کارگر بازنشسته ادامه می‌دهد: هیچ‌کس جوابگو نیست که چرا قدرت خرید ما در کمتر از یک دهه، این قدر کاهش یافته است. همین معادله در تمام هزینه‌های زندگی نیز برقرار است.

به گفته وی، همه چیز در عرض کمتر از 10سال، چند صد درصد گران شده و خدا نکند کارگر بازنشسته‌ای بعد از 30 سال جان کندن، اجاره‌نشین باشد چون با دستمزدش نمی‌تواند نصف اجاره‌خانه شهرهای بزرگ را بپردازد و باید برود در حاشیه‌ها زندگی کند.

محمدی در پایان یک خواسته اساسی مطرح می‌کند: دستمزد را با نرخ دلار منطبق کنید، بیش از این چیزی نمی‌خواهیم. قدرت خرید ما را نه به 30 سال قبل بلکه به همان سال ۹۱ بازگردانید، دیگر هیچ خواسته‌ای نداریم!